Naamloos document  
 

Visie & Werkwijze

Coaching Drachten? Coaching Friesland? Welkom bij Dwarsverbinding - Praktijk voor transformationeel coaching & training en bewustwording

Mijn visie:

“Je kunt een ander niets leren, je kunt hem alleen helpen het in zichzelf te ontdekken”

Mijn visie is dat ik er van overtuigd ben dat iedereen het ín zich heeft om zijn eigen leven zelf vorm te kunnen geven, om het zelf zo plezierig mogelijk te maken, vol vreugde, energie, geluk en succes. Bij iedereen is dit al potentieel aanwezig…

De essentie van mijn manier van coachen is dan ook dat ik geloof in die innerlijke kracht van mensen: er zit veel meer in ons dan we zelf denken. Het is mijn passie geworden om mensen te inspireren hen te laten inzien en ervaren, dat ze zelf in staat zijn om hun eigen leven meer en bewuster vorm te geven, dat ze zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven(swijze) kunnen en mogen nemen.

Met mijn coaching stimuleer ik je om na je verkregen zelfinzicht nieuwe keuzes te (willen en kunnen) maken. Want mijn visie is dat als je je bewuster wordt van je eigen gedrag, van je gevoelens en van je gedachten, je voortaan de keuzes kunt maken die ook écht bij je passen en die jouw kwaliteiten de ruimte geven.

Het is een bewuste keuze om uit je vicieuze cirkel* te stappen; je leven is nl. niet wat er om je heen gebeurt, maar hoe je zelf ómgaat met wat er gebeurt en hoe je naar je eigen levenssituatie kijkt. Door uit die vicieuze cirkel te stappen, maak je de keuze om voortaan zelf te bepalen hoe je in het leven wilt staan i.p.v. nog langer ‘geleefd te worden’. En zo kun je zelf meer sturing geven aan je leven, waardoor je je blijer en energieker voelt. En dat is toch wat we willen?
(* zie ook de inspiratiepagina)


Mijn werkwijze:

Op mijn heel eigen wijze, coach ik je op basis van mijn gevarieerde achtergrond. Dit doe ik m.n. door de essentie van drie krachtige methodieken te integreren in mijn persoonlijke werkwijze: NLP, Transformationeel coaching en lichaamsbewustzijn. Door het integreren hiervankan ik in verbinding met jou snel en krachtig doordringen tot de kern: het besef waar het nu bij jou in je huidige levenssituatie om gaat.

Wat betekent dat dan?
Als inspirerende, je spiegelende en soms confronterende coach zal ik je zelf laten (in)zien hoe jij op dit moment je leven leeft, hoe je nu in het leven staat.
En is dat zoals je wilt? Of wil je toch meer ten volle leven. Lees meer...

Sta nu eens stil, letterlijk en figuurlijk, bij de vraag:

                                                                “Wat doe ik wat ik niet wil en wat wil ik wat ik (nog) niet doe?”

Bewuster naar jezelf kijken & luisteren kan heel verrassend zijn… laat je verrassen.
Het enige wat ik hierbij van je vraag is de bereidheid te hebben om tot inzicht te wíllen komen. En om je eigen verantwoordelijkheid voor je leven te wíllen nemen.

NLP: neuro linguïstisch programmeren
Als NLP-coach ga ik er vanuit dat je zelf de koers kunt bepalen in je eigen leven, ongeacht de omstandigheden waarin je je  bevindt. Ik zal je stimuleren je eigen verantwoordelijkheid te (willen en/of durven) nemen voor de manier waarop je in je huidige levenssituatie functioneert.

“Je kunt niet de windrichting veranderen, maar wel de stand van je zeilen”

Wat is NLP?
“Neuro-linguïstisch programmeren” is een mooie naam voor zaken waarmee wij allen in het dagelijks leven constant te maken hebben. Het gaat namelijk om de vraag: "Hoe gebruik je al je zintuigen en je hersenen zo optimaal mogelijk, zodat je ook werkelijk de resultaten kunt bereiken die je zelf wenst".
Het gaat daarbij om het bijzondere samenspel tussen wat er (meestal onbewust en razendsnel) neurologisch in ons brein gebeurt, de gedachten die we denken (vaak ook een onbewuste reflex, een automatische reactie vanuit een ingeslepen patroon of vastgeroeste overtuigingen van ‘vroeger’) en wat we vervolgens daadwerkelijk dóen (ons gedrag). Lees meer...

Het is interessant te (gaan) beseffen, dat je zelf invloed op je eigen gedachten kunt hebben… En dus kun je ook zelf je eigen (bewuste en onbewuste) gedrag veranderen. Je staat dan ook zelf aan het roer van je leven; jij bepaalt je eigen koers.

NLP houdt zich niet zozeer bezig met wát mensen doen. Het draait allemaal om de vraag hoe mensen dingen doen. Hoe komt het dat je in een bepaalde situatie heel ‘succesvol’ bent (het gaat dan zoals jij ook zelf wilt dat het gaat), hoe komt het dat je je doelen bereikt? Want als je weet hóe je dat doet, kun je ook in andere situaties (bijv. werk, geluk, energie, gezondheid) nog ‘succesvoller’ zijn. NLP is een manier om je talenten te ontdekken en ze te ontplooien en om het beste in jezelf en in anderen boven te halen.

NLP leer je door te doen. Neuro-linguistisch programmeren betekent in feite dat je jezelf nieuwe technieken en patronen eigen maakt en die integreert in je dagelijks handelen. Het gaat dus verder dan het leren van vaardigheden en ‘trucjes’. Het gaat om inzicht (=bewustwording) en integratie, een verandering in je ‘attitude’, in je levenshouding!

Transformationeel coachen:
Als transformationeel coach ga ik een stap verder dan de meeste manieren van coaching. Mijn uitgangspunt hierbij is de zelfverantwoordelijkheid en het zelflerend vermogen van mensen. Verandering komt van buitenaf en zorgt gauw voor verzet. Mensen willen immers vaak wel veranderen, maar ze willen niet veranderd wórden. Transformatie is verandering van binnen uit; vanuit je eigen wil en je eigen kracht. Je gaan beseffen dat je zelf invloed kunt uitoefenen op je leven: hoe je nu naar je leven kijkt en hoe je er mee omgaat. Hierdoor wordt verandering verwelkomd in plaats van verworpen: de keuze om voortaan zelf sturing te geven aan het leven.

Hoe ga ik als transformationeel coach te werk?
De essentie van transformationeel coachen is het begeleiden van het denken, het voelen en het doen: de “Hoofd - Hart – Handen methode”. Lees meer...

Hoofd:        Inzicht krijgen in je eigen manier van doen en effect daarvan op anderen en op je huidige levenssituatie.
Hart:          Werken via je eigen innerlijke drijfveren en motivaties. Het voelen van passie om andere mogelijkheden te ontdekken.
Handen:    Daadkracht om het voortaan anders te doen

Door helder inzicht in je situatie te krijgen (‘hoofd’) wordt je innerlijk verlangen en eigen motivatie (‘hart’) aangesproken, waardoor je zelf andere keuzes wilt en kunt maken (‘handen’). De ervaring wijst uit dat zulke coachgesprekken een grote diepgang hebben, omdat mensen echt innerlijk geraakt worden. Hierdoor heeft het ook veel effect. Haal het beste uit jezelf. Heb vertrouwen en kies voor je eigen verandering van binnenuit. Want we willen niet veranderd worden, maar als we weten wat het ons oplevert, willen we zelf wel de keus maken om zelf te veranderen!

Het doel hiervan is om samen met jou te zoeken naar inspiratie en een nieuwe aanpak om je leven weer in eigen hand te nemen. Je kwaliteiten en talenten ontdekken, nieuwe deuren in je leven openen en kijken naar al je mogelijkheden, of ze zelf voortaan meer creëren, effectievere communicatie met jezelf en anderen.


Lichaamsbewustzijn:
Tijdens mijn coaching gebruik ik ook mijn ervaringen van Emotioneel Lichaamswerk (ELW). Als ik denk dat het nodig is, doe ik dit door je uit je hoofd/je denken te halen en door je dan in contact te brengen met je lijf en je gevoel. Waar en hoe voel je bijv. je boosheid of je angst? Wat drukt je zo op je schouders? Wat zegt die knoop in je maag je en waar/hoe voel je plots een gevoel van irritatie opkomen? Het bijzondere is: ons lichaam geeft ons altijd als éérste al een antwoord (nog voor je verstand dat kan doen) en je lichaam liegt nooit. Beter de signalen van je lichaam leren (her)kennen kan dan ook erg zinvol zijn.
Enkele oefeningen zetten je letterlijk in beweging om zodoende je ook de echte lijfelijke ervaring te geven van hoe een bepaalde situatie, keuze of verandering voor je voelt. Zo kom je beter in contact met je eigen persoonlijke kracht en je eigen kwaliteiten. En zul je beter beseffen waar het in jouw leven werkelijk om gaat.